הבהרה אפורה

הבהרה אפורה

הבהרה אפורה  -

אבקת הבהרה מקצועית עם עוצמת הבהרה גבוהה עד 9 טון.

לקבלת שיער בריא.