הבהרת PlatinKer

הבהרת PlatinKer

אבקת הבהרה בעלת נוסחה המיועדת לכל הטכניקות המקצועיות של הבהרת השיער (הלבנת השיער וגווני השיער).