Hair Dying

מוצרי כימיה

בעת פעולה כימית בשיער, השיערה נחלשת

ואף במקרי קיצון נשברת.
התוספים והחומרים המיוחדים שלנו, בונים ושומרים את סיב השערה ולא יגרמו לה להישבר גם לאחר הטיפול הכימי.
את החומרים יש להוסיף לתערובת הצבע על מנת למזער

ואף למנוע תופעות לוואי אלו.